ucbeUltimatecell Boat Engine

 

Drivstoff er den nest største utgiftspost på en båt rett etter personalkostnader. I 2016 blir det slippet ut 2,7 mill tonn CO2 i sjøfart og fiske i Norske farvann. I tillegg kommer skadelige sotpartikler og ikke minst giftig kolmonoxid og hudretusend talls tonn NOx utslipp. I tillegg kommer rund 20 til 30 % utslipp som betegnes som hydrokarboner eller enkelt uforbrent drivstoff. Det vises ofte som svart røk. Det er ikke mulig å regulere båtmotorene og generatorer på en måte at alt drivstoff blir forbrent. Det er mulig å øke forbrenningstemperatur, men det vil medføre flerdoblet NOx danning og raskere motorslitasje.

Ultimatecell Boat Engine er en optimeringsenhet til forbrenningen. Gjennom tilføring av lite mengder hydrogen i luftinntaket mellom luftfilter og turbo blir drivstoffet mer komplett forbrent ved lavere temperaturer. Dette resultere i insparing av opp til 30 % drivstoff, opp til 80% mindre NOx og sterk nedsatt CO utslipp.

Utltimate Cell Boat Engine er tilrettelagt til maritime motorer og generatorer. Det finnes systemer til motorer opp til 100 l/h, 100-200 l/h, 200-600 l/h og over 600 l/h drivstofforbruk.

Teknologien er basert på en patentert hydrolyse, som sørger før at det finnes ingen hydrogentank om bord. Teknologien er i innsats fra arktiske strøk til bruk under tropiske forholdene. Vi kan tilby en testfase opp til tre måneder. I denne perioden kan vi dokumentere drivstoffproduksjon og ikke minst reduksjon av utslipsverdier.

Motoren vil få en mer stabil drift og vil ikke tilsote lengere. Det same gjelder til dekkoppbygging som ikke blir lengere dekket med sot.