Ultimate Cell Truck Engine and Generators

 

Ultimatecell Truck Engine er en optimeringsenhet til reduksjon av drivstofforbruket og utslipp.

Økende kravene mot reduksjon av eksosutslipp fører til økning av priser i transportbransjen. Dette inkludere kostnader rund behandling av eksos og eksosanlegget. Tilsotete katalysatorer, EGR ventiler og ikke fungere sensorer kan blir raskt en kostbar forretning. Årsaken er den ukomplette forbrenning av drivstoff. Kjennemerke for dette er svart røk og høye NOx og CO emisjoner.

Drivstoff er etter personellkostnader det nest høyeste utgiftspost i næringen.  

Ultimatecell Truck Engine (UCCE) er en liten enhet som monters på lastebilen. I denne cellen dannes rent hydrogen gjennom en elektrolyse. Hydrogenet blir gjennom en slange tilført til luftinntaket fra motoren. Dette føre til at hydrogen virker som en katalysator og ikke som drivstoff. I forbrenningsprosessen som er støttet av hydrogen kommer drivstoff å forbrenne mer komplett. Eksostemperaturen synker og NOx danning blir minimert. Det oppstå betydelig mindre ruspartikkler og ikke minst CO2 og CO utslipp. Installasjonen utføres av en lisensert tekniker, som ta rund en time.

Det er mulig å oppnå opp til 30% drivstoffinsparing og opptil 80% reduksjon av NOx.

Kjør smart og spar penger på drivstoffutgifter og har en mindre skadelige utslipp i eksosen.