ucce

 

Ultimate Cell Car Engine

 

Ultimatecell Car Engine er en optimeringsenhet til reduksjon av drivstofforbruket og utslipp.

Den stadige kampen om utslippsreduksjon er i dag hovedsakelig tilknyttet til resing av eksos. Dette føre til tilsoting av motorens sensorer, katalysatorer og eksossystemet.

Ultimatecell Car Engine (UCCE) er en liten enhet som bygges inn i motorrommet. I denne cellen dannes rent hydrogen gjennom en elektrolyse. Hydrogenet blir gjennom en slange tilført til luftinntaket fra motoren. Dette føre til at hydrogen virker som en katalysator og ikke som drivstoff. I forbrenningsprosessen som er støttet av hydrogen kommer drivstoff å forbrenne mer komplett. Eksostemperaturen synker og NOx danning blir minimert. Det oppstå betydelig mindre ruspartikkler og ikke minst CO2 og CO utslipp. Installasjonen utføres av en lisensert tekniker, som ta rund en time.

Det er mulig å oppnå opp til 30% drivstoffinsparing og opptil 80% reduksjon av NOx.

Kjør smart og spar penger på drivstoffutgifter og har en mindre skadelige utslipp i eksosen.