Produkter

 

 

GasDecEngine AS selger og installere Ultimatecell produkter som bidra til en bedre drivstofføkonomi til hver eneste forbrenningsmotor og varmekjele. Uansett om det handlere om store maritime fartøy, lastebiler, biler eller generatorer, og ikke minst industrielle varmeprosesser, Ultimatecell er for tiden den eneste løsning som gi radikale reduksjon i forbruk og utslippsverdier. Industrien har over flere tiår jobbet med eksosbehandling uten å optimere selve forbrenning på en effektiv måte. Dagens motorer sliper store mengde NOx og uforbrent drivstoff ut, uten at det er nødvendig. En kjent måte å løse denne utfordring er bruk av hydrogen. Hydrogen kan bidra å løse en rekke nødvendige utfordringen i transportbransjen. Selv om brennstoffselle drevet båter, lastebiler, helelektriske lastebiler skal snart blir virkeligheten, så er realiteten litt mer nøktern. Transport og sjøfart vil bli preget av interne forbrenningsmotorer en rekke år framover. Her er det viktig at innovasjon og miljøbevissthet utfordre gamle tenkemåte om svartrøkende motorer og at eksosen blir blåest til havs.

 

 

Ultimatecell teknologien er en retrofit som kan kombineres med alle slags forbrenningsenheter. Gjennom tilføring av veldig lite mengder hydrogen til inntaksluften fra motoren eller forbrenningsenheten, blir drivstoffet mer komplett forbrent. Resultatet er at drivstoff blir rett og slett mer komplett forbrent. I dag er det slik at den uforbrente drivstoff blir etterbehandlet i eksosanlegget. Hvorfor skulle den uforbrente drivstoff ikke brukes som drivstoff?

I motsetning til de fleste miljøteknologier gi Ultimatecell en umiddelbart positiv finansiell og miljøeffekt. Andre løsninger er kostbart og refinansiere seg etter flere år. Ultimatecell teknologien er enkelt å installere og sørge for at motoren har den same effekt over lang tid og eksosanlegget blir ikke lengere tilsotet.